Przegląd samochodu skierowanego przez policję

naprawa autaOkresowe badania techniczne każdego typu pojazdu to podstawa do tego, aby został on dopuszczony do ruchu na polskich drogach. Wszyscy kierowcy starają się zatem przestrzegać terminów takich przeglądów, do których zobowiązuje ich prawo. Niestety, może się jednak zdarzyć, iż mimo posiadania aktualnego badania technicznego, samochód zostanie skierowany na dodatkowy przegląd. Istnieje co najmniej kilka przyczyn wystąpienia takiej sytuacji, jednak w większości przypadków, pojazd jest kierowanych na badanie przez policję. Kiedy może się tak stać i jakie są tego konsekwencje?

 

Kiedy możemy zostać skierowani na dodatkowy przegląd?

Pierwszą sytuacją, gdy funkcjonariusze policji mogą zdecydować o wysłaniu naszego pojazdu na dodatkowe badanie techniczne, jest zwykła kontrola drogowa. W jej trakcie, sprawdzany jest ogólny stan samochodu, a jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do sprawności pojazdu, policja może zatrzymać jego dowód rejestracyjny i skierować samochód na przegląd właśnie. Przyczyny podjęcia takiej decyzji mogą być bardzo różne. Czasem chodzi o niesprawne oświetlenie samochodu, w innych przypadkach o zbyt głośny wydech albo zły stan blacharski samochodu, ale często również o nieodpowiednie ogumienie. Jeśli zatem funkcjonariusze uznają, że stan naszego pojazdu może zagrażać bezpieczeństwu na drodze, mają prawo skierować go na badanie techniczne.

Inną przyczyną odebrania nam dowodu rejestracyjnego oraz wysłania nas na badanie techniczne samochodu, jest jego uszkodzenie będące wynikiem kolizji lub wypadku drogowego. W teorii, policja powinna zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu w sytuacji, gdy uszkodzenia pojazdu są znaczne i stwarzają realne niebezpieczeństwo na drodze. W praktyce jednak, już stłuczony reflektor lub fakt, iż samochód jest wyposażony w instalację LPG mogą skłonić funkcjonariuszy do odebrania jego właścicielowi dowodu rejestracyjnego „na wszelki wypadek”.

 

Naprawa i przegląd samochodu skierowanego przez policję

Brak dowodu rejestracyjnego oznacza również brak możliwości poruszania się samochodem po drogach. Dlatego też, zazwyczaj jesteśmy zmuszeni do skorzystania z pomocy lawety, która dowiezie taki pojazd do wyznaczonego przez nas miejsca. Najlepiej, jeśli od razu znajdzie się on w warsztacie samochodowym, który dysponuje również stacją kontroli pojazdów. Dzięki temu, zaraz po usunięciu wszelkich nieprawidłowości, nasz samochód będzie mógł zostać poddany badaniu technicznemu, bez konieczności jego ponownego transportowania.

Jeśli nasz pojazd uzyska pozytywny wynik badania technicznego, możemy zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji, w którym zostanie nam zwrócony dowód rejestracyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dopiero po jego odebraniu, możemy ponownie swobodnie poruszać się takim pojazdem po drogach. Warto przy tym dodać, iż wykonanie takiego dodatkowego przeglądu samochodu skierowanego przez policję, nie przesuwa daty jego kolejnego badania technicznego. Pamiętajmy zatem, iż termin ważności przeglądu nie zostaje w tej sytuacji przedłużony.